MENÜ

 

http://www.tanczospeter.hu/images/citera1.png

 A CITERA

 

 

A "citera" görög-latin eredetű szó. "citerázni" jelentése: remegni.

 

Az utóbbi időben országszerte alakulnak a citeraegyüttesek. A citerák mellett köcsögduda, népi furulya is színesíti a hangzást.

Ma már a citerazenekarok játékát a többszólamúság jellemzi a hangszer korábbi, inkább csak ütemadóként funkcionáló használatával szemben.

 

Hangfekvés szerint csoportosítva 5 féle citerát különböztetünk meg:

pikoló citera

prím citera

tenor citera

basszus citera

bőgő citera

   

           Profilkép

A citera tanterve a magyar citerára épül, melyet a magyar nyelvterületen az egyik legelterjedtebb népi hangszerként ismernek és használnak.

A népzenei gyakorlatban nélkülözhetetlen a stílusos játék kérdése.

A zene tánccal való szoros kapcsolata fontos szempont az egyes osztályok tananyagának összeállításában.

Alsóbb osztályokban az ének - citera kapcsolódása a jellemző, a felsőbb évfolyamokban viszont a hangszer tánckísérő szerepe a meghatározó. A továbbképző osztályok anyaga a különböző táji jellegzetességeket mutatja be továbbfejlesztve a korábban megszerzett technikai és zenei alapokat.

 


 

 

Citera - Hallgassunk bele! 

 

1. Szatmári népzene szóljon most egy kis ízelítő  

2. Kalotaszegi legényes, csárdás és szapora  szóljon : ízelítő 

3. Kedvenc (Galga mente)  szóljon : ízelítő 

 

Az énekes és hangszeres népzene alapfokú elsajátításával hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,őrzésére és továbbadására neveli a tanulókat. 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya­korlását.

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyara­pítja ismereteiket.Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység ­nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész­ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

A népzeneoktatás célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

 A népzene tanszak tanulói rendszeresen szerepelnek és kiemelkedő eredményeket érnek el!

 


 

 

                     Alternatíva, eltérő oktatási szint

Az a szakmai színvonal, amelyet az intézmény népzene-pedagógusa garantáltan nyújt az "A" tagozatos és a kiemelt "B" tagozatos növendékek számára, elegendő alapot ad ahhoz, hogy magas fokon művelhessék népzenei ismereteiket.

Az "A" tagozatos növendékekből elsősorban népzeneszerető közönség nevelődik, de különböző amatőr együttesekben is gyakorolhatják ismereteiket.

Alkalmuk nyílik zeneiskolai éveik alatt egyéni szereplésekre, kamarazenélésre is.

A "B" tagozatos növendékek nagyobb anyagvégzés mellett a zenei pályát is választhatják hivatásuknak. Emelt óraszámban tanulnak.

Szolfézs: hangszeres és egyéb zenei, kulturális képzés mellett a zeneelméletet a világhírű Kodály módszerrel tanítjuk a zeneiskolában, amely a legmagasabb képzési forma a világon.

Továbbképző: A középiskolák és gimnáziumok 9-12. osztályával párhuzamosan zenei továbbképző I-IV. évfolyama működik. Ebben a négy évben zenetörténeti ismereteket sajátíthat el a tanuló.

Minden növendék évvégén bizonyítványt kap, amelyben a felkészítő tanár érdemjeggyel minősíti munkáját, szorgalmát.

 

 

 

 


Asztali nézet