MENÜ

KEDVES ANYUKÁK ÉS APUKÁK!

Nem kis gond eldönteni, mi mindent adjunk meg gyermekeinknek, hogy szellemi, fizikai és erkölcsi valamint mentális képességeiket fejleszthessék, ugyanakkor biztosított legyen számukra a kikapcsolódás, a szórakozás is.


Ebben tudok segíteni Önöknek, hiszen fő célom a fent említett képességeknek fejlesztése, kiteljesítése.

 

A SZELLEMI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN MIT TESZEK?
Fejlesztem a koncentrációt és a memóriát.

 

 A FIZIKAI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN MIT TESZEK?

Fejlesztem a mozgáskoordinációt, a ritmusérzéket, kilazítom a görcsöket.

 

A SZOCIALIZÁCIÓS FEJLŐDÉS ÉRDEKÉBEN MIT TESZEK?
A művészeti formák sajátosan egymásrautaltságra kényszerítő műfaja fejleszti egymás jobb megértésének, a magasabb szintű együttműködésnek, továbbá a  fegyelemnek képességét.

 

 A MENTÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN MIT TESZEK?
A művészetek tanulásának legelőnyösebb adománya, hogy olyan képességeket alakít ki, amelyek különösen a mai időkben fontosak. Ilyenek a kreativitás, a rögtönzés, az empátia.

 

A ZENÉLÉS, AZ EGYÜTT MUZSIKÁLÁS EGYBEN IGÉNYES SZÓRAKOZÁS IS!

A MŰVÉSZETEK TANULÁSA GYERMEKÜK ÖNKÉNT VÁLLALT TEVÉKENYSÉGE!

 

                           

A képzés:

  • előképző 1-2. év, alapfok 1-6. év, továbbképző 1-4. év
  • az oktatás a délutáni és esti órákban történik, heti 2-6 órában
  • a tanulók félévkor és a tanév végén vizsgát tesznek és államilag elismert bizonyítványt kapnak

 

Jelentkezhet:

  • az a gyermek, aki a 6. életévét betöltötte
  • 6-22 éves korig

 

 

Hogyan jelentkezhetnek?

 

Beiratkozást a 18 év alatti tanulók esetében a szülőnek kell megtenni. A beiratkozás alkalmával a szülői nyilatkozat kitöltése (mely letölthető a honlapról) és a bizonyítvány leadása is megtörténik (amennyiben már zeneiskolás gyermeke).

Ezen alkalommal kérem benyújtani az esetleges tandíj mentességre jogosító dokumentumokat (tartós betegség esetén jogosult erre, illetve HH vagy HHH ig. esetén) továbbá kérem, hozza magával a gyermek TAJ, ill. oktatási azonosító számát is.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a területileg illetékes jegyző tartja nyilván a HH-s és HHH-s tanulókat!

 

JELENTKEZÉSI LAP letölthető a zeneiskola honlapjáról

 

 

 

Mikor lehet jelentkezni?

A felvételire, illetve beiratkozásra rendszerint májusba, ill. júniusba szokott sor kerülni, pontos ideje majd a zeneiskola honlapján lesz közzétéve.

Pótbeiratkozásra szeptember első hetében lesz lehetőség.

 

Amennyiben szeretné már most beiratni gyermekét, legyen szíves a kapcsolatot vegye fel a zeneiskolával.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet