MENÜ

Ha még nem döntötte el, hogy tanuljon-e népzenét a gyerek, vagy sem, ezek az érvek segíthetik a döntését:

 

-  A zene kisgyermekkorban az I.Q. szint emelésének legjobb módszere!

 

A kutatások eredményei szerint azok a gyerekek, akik szinte születésüktől kezdődően kapcsolatban állnak a zenével, más tevékenységekben is sikeresebbek lesznek. 

 

A zenélés hatékonyan fejleszti az élet más területein is szükséges emberi tulajdonságokat:
 
 • Erősíti az értelmi, a szociális, a pszichés és az érzelmi képességeiket. 
 • Fejleszti a komplex képességeiket, segít őket az összetett feladatok megoldásának tanulásában.  
 • Támogatja a térérzékelésük fejlődését, ezáltal az összetett logikai gondolkodásuk kialakulását is!  
 •  Minden érzékszervüket megdolgoztatja. 
 •  Önismeretre tanít.
 • Megerősíti az önképüket és az önbizalmukat. 
 •  Megszilárdítja a fegyelmet és a kitartást.
 •  Elősegíti a munkaszeretet kialakulását. 
 • Javítja a memóriát és a koncentrációt. 
 • Megtanítja megbecsülni az elért eredményeket.
 • A zenélés természetes és egészséges módja az egyéniségük kifejezésének.
 • Muzsikálással képessé válnak érzelmeik kinyilvánítására, így kommunikációs készségük is jobb lesz.
 • Zenélés során elégedettség érzése tölti el őket, amikor megtapasztalják, hogy képesek a testüket és az elméjüket egyszerre, összehangoltan működtetni.
 • A társas zenélés fejleszti bennük a szülőkkel a társakkal való együttműködésre való hajlandóságot.
 • A barátokkal való zenés játék közben megtanulják azt, hogy másokra odafigyeljenek, gondolatokat cseréljenek és közös nevezőre jussanak.

 

  
Végeredményképpen a zenélés hozzájárul a gyermek értelmi, érzelmi, társadalmi, nyelvi és fizikai készségeinek fejlődéséhez. S ami a legfontosabb: sok-sok örömöt nyújt.
  

"... a zenélés képessége összefügg a kreativitással, a közösségbe való beilleszkedéssel, a csoportmunkával, az egyszerre többfelé figyelés képességével. Alapkészségeket fejleszt, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyerekünkből sikeres felnőtt váljék bármilyen területen." (Kertész András, operaénekes)

                                                                                                                                                  

Számtalan kutatás bizonyította már, hogy azok a gyermekek, akik zenét tanulhatnak, sok szempontból előnybe kerülnek más társaikkal szemben.

 

Hihetetlen mértékben javul a teljesítményük a zene hatására! 

A zene stimulálja a fejlődő agy minden területét.

  

Fejlesztő hatással bír a motoros képességek és a szociális készségek terén.

Segíti a térérzékelés fejlődését, ezáltal az összetett logikai gondolkodás kialakulását is!

 

Habár életünk bármely szakaszában érdemes átadni magunkat a zene jótékony hatásainak, 3-10 éves korban a zenetanulásnak felbecsülhetetlenül nagy szerepe van! Ezekben az években a zene hatására az agy fejlődése felgyorsul, utolérhetetlenné téve ezzel  gyermekét a zenetanulásban nem részesülő társaival szemben.


A zene természetes, egészséges módja az egyéniség kifejezésének. Erősíti az értelmi, a szociális, a pszichés és az érzelmi képességeket.

 

Nagy hiba a zenét puszta „eszetlen” szórakozásnak tekinteni!

Semmiképpen nem szabad alábecsülni értékeit és a benne rejlő lehetőségeket!

A zene úgy tanítja a lurkókat, hogy észre sem veszik: hiszen ők épp csak remekül szórakoznak! Így nem nyűg például számolni tanulni!

 

Ne feledje, hogy ez nem pillanatnyi hatás, egész további életében elkíséri!

Milyen előnyökkel jár, ha gyermeke zenével foglalkozhat?

 

- Eszközt jelent a tanulás különböző területeihez szükséges készségek fejlesztésére (matematika, tudományok, művészetek)
- Segíti a nagy mozgás és a finom motorika fejlődését (ügyesebb lesz a labdajátékokban és a rajzolásban egyaránt)
- Fokozza az iskolai aktivitást
- Megtanítja megbecsülni az elért eredményeket
- Fejleszti a koncentrációt és megtanít összpontosítani
- Fejleszti a zenei hallást
- Erősíti a szociális készséget
- Fejleszti az önképet és az önbizalmat
- Erősíti a szülő-gyerek kapcsolatot azzal, hogy együtt gyakorolnak
- Önállóságra nevel, ugyanakkor megtanítja értékelni a csapatmunkát
- Fejleszti a kreativitást

 

A zenével egy olyan titkos helyre viszi, ahová később egyedül is bármikor visszatérhet majd élete során, ha egy kis vidámságra, feltöltődésre és új erőre lesz szüksége!

A zene szigetén feltöltődhet bárki, aki odavetődik és kitárja a szívét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet