MENÜ

Jó füle van a gyereknek, de vajon tehetséges is?

Érdemes hangszeren tanulnia?

  Írassuk zenei iskolába, vagy elég, ha különórára jár?

http://www.babazo.hu/i/0511/20051121gyerekekz1.jpg 

– Már bölcsődés korban észrevehetjük, hogy a gyerek felfigyel a környezetében hangzó zenére, éneklésre, arra ritmikusan mozogni kezd, később szívesen dúdolgat, énekelget, a hallott dalokat felismeri, és ez örömöt szerez neki. Szükséges persze, hogy a gyermeket sokféle zenei inger érje, ami felkelti az érdeklődését. Ebben a szülők szerepe a legfontosabb.

 

A síró csecsemő is elhallgat, ha édesanyja dúdol, énekel, ritmikus mozgással ringatja. Később a gyermekdalok énekelgetése, az ölben való játék, a személyes kapcsolat teremti meg azt a légkört, mely a kisgyermek zenei érdeklődését, fogékonyságát ébren tartja, a zenéhez való érzelmi kötődését kialakítja. 

 

– Hogyan lehet fejleszteni a zenei tehetséget még iskoláskor előtt?

 

– Az óvoda szerepe is nagyon fontos. A dalos kedvű óvónő sokat tehet annak érdekében, hogy a gyermekek az énekes foglalkozásokon kívül is szívesen énekeljenek vagy mozogjanak a zenére. Kodály Zoltán szerint nincs botfülű gyerek, mindenkit meg lehet tanítani énekelni valamilyen szinten.

 

Kodály az éneklést tartotta az aktív zenélés legtermészetesebb módjának, és a hangszertanulás előkészítőjének is. Ha a szülőknek, óvónőknek sikerült a gyermek érdeklődését felkelteni a zene és az éneklés iránt, a zenei készségek, képességek nagymértékben fejleszthetők. A mozgással egybekötött játékok egyidejűleg fejlesztik a hallást, az éneklési készséget, a ritmusérzéket, és irányítják a gyerekek lelki fejlődését.

 

– Hány éves korban érdemes elkezdeni a népi hangszerek/népi ének tanulását?  

A legtöbb gyerek 7 éves kor alatt mentálisan és fizikailag is éretlen a koncentrált figyelemre.

 – Kivételes tehetségektől eltekintve a hangszertanulást 7 és 10 éves kor között célszerű elkezdeni (egyébként 6-22 éves korig van lehetőség népzenei tanulmányokat folytatni a zeneiskola keretein belül).

Minden hangszert el lehet kezdeni az említett életkorban ( jelen esetben: citera, népi furulya, népi ének ).

 

– Érdemes-e erőltetni egy tehetséges, de a népzenetanulást, gyakorlást elutasító gyereket?

– A tehetséges növendéket nem szabad hagyni elkallódni. Zenei élményekkel, valamint a szülő és zenetanár együttműködésével kell megoldást találni. Az ilyen gyereknél többnyire az otthoni gyakorlás okoz gondot, így nagy segítségünkre lehet a szülő a nyugodt körülmények megteremtésével. 

 

– Csak az menjen zenei általános iskolába, aki később zenei pályára készül?

 - Nem, mindenféleképp hasznos és értékes elfoglaltság a népzene tanulása.

– A sok éneklés és a hangszer tanulás minden gyereknek ajánlható, mert bizonyítottan kedvezően hat a személyiségfejlődésre, valamint az egyéb tanulási folyamatok alakulására.

 
 

A népzenei képzés legfőbb célja a népzenei ízlés kialakítása,  hagyományos kultúra értékeinek tisztelete, őrzése és  továbbadásavalamint a kiemelkedően tehetséges növendékek felkészítése a zenei pályára.

 

– Hogyan jutnak népi hangszerhez a gyerekek?

 A népi furulya nem drága, megvásárlása nem jelenthet nagy anyagi áldozatot a szülőktől (kb. 3.000,-Ft).

Citerát a zeneiskola (1.000,-Ft/félév kölcsönzési díj ellenében) biztosítja a növendékek számára. Általában csak azoknak a gyerekeknek javaslom, hogy vásároljanak saját citerát, akikről 12-14 éves koruk körül kiderül, hogy alkalmasak a zenei pályára. Elengedhetetlen belépő a népzenei életbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet